Email parrocca.tarxien@maltadiocese.org

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 


 


 

FESTA F'ĠIEĦ MARIJA ANNUNZJATA

iċċelebrata fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien bejn id-19 ta' Mejju u d-29 ta' Mejju 2016

 

PROGRAMM (isma audio ta' wħud mill-funzjonijiet billi tagħfas il-link)
l-Erbgħa 18 ta Mejju għafas Quddiesa u Pellegrinaġġ Aux Flambeaux
waqt il-jiem tan-Novena għafas  
il-Ħamis 19 ta' Mejju għafas Jum l-Għaqdiet Kulturali, Soċjali, Politiċi u Sportivi
Il-Ġimgħa 20 ta' Mejju għafas Jum l-Operaturi Pastorali u l-Voluntiera tal-Parroċċa
is-Sibt 21 ta' Mejju għafas Jum iż-Żgħażagħ u l-Adolexxenti
il-Ħadd 22 ta' Mejju għafas Jum il-Familja u Wlied Ġodda
it-Tnejn 23 ta' Mejju għafas Jum iddedikat lil dawk li jgħixu waħedhom (għax il-festa hi ta' kulħadd)
it-Tlieta 24 ta' Mejju għafas Jum it-Tarxiniżi li jgħixu barra mill-Parroċċa, Emigranti u Benefaturi
l-Erbgħa 25 ta' Mejju għafas Jum il-Fratelli u r-Reffiegħa
l-Ħamis 26 ta' Mejju għafas Festa ta' Corpus u Jum it-Tfal
l-Ġimgħa 27 ta' Mejju għafas Jum is-Saċerdoti u r-Reliġjuzi
is-Sibt 28 ta' Mejju għafas Lejlet il-Festa
il-Ħadd 29  ta' Mejju għafas Jum il-Festa
il-Ġimgħa 3 ta' Ġunju għafas Festa tal-Qalb ta' Ġesu
il-Ħadd 5 ta' Ġunju għafas Ottava tal-Festa

 

Nagħmlu festa aqwa billi nieħdu sehem sħiħ fiċ-ċelebrazzjonijiet u

 

nersqu aktar spiss lejn s-Sagramenti tal-qrar u t-Tqarbin

 
 

 

 

  

               

 

 

I

 

 

 

 

ħ