GRUPPI FIL-PARROĊĊA

 

* LECTIO DIVINA - nhar ta' Tnejn fis-07:15pm Dar Nazaret

 

*LAQGĦA MIS-SOĊJETA MUSEUM għal kulħadd: il-Ħdud fis-06:00pm Knisja San Bert

 

* GRUPP RUT: nhar ta' Tlieta 09:00am Dar Nazaret

 

*NISA AZZJONI KATTOLIKA - nhar ta' Tlieta fid-09:30am

 

*MOTHERS' PRAYERS - il-Ħamis fis-07:00am Knisja Erwieħ

 

*PRAYER GROUP: nhar ta' Erbgħa fis-07:00pm Knisja San Bert

 

*GRUPP ANZJANI - kull nhar ta Ħamis 09:00am  Dar Nazaret

 

*GRUPP DRACHMA - il-Ħamis fis-07:30am Dar Nazaret

 

*GRUPP TAL-IRĠIEL - kull 2 Ħamis tax-xahar 09:30am Dar Nazaret

 

*MOTHERS & BABY CLUB - il-Ġimgħa fl-10:00am Dar Nazaret

 

Attivita għat-tfal ta' Ħal Tarxien fl-okkazzjoni tal-Anniversarju tal-Parroċċa.

L-Erbgħa 1 ta' Novembru

 

Għafas fuq il-Poster sabiex tara aktar dettal ta' kull attivita.
 
AVVIZI TAL-PARROĊĊA GĦAL ĠIMGĦA LI TIBDA IL-ĦADD 15 TA OTTUBRU 2017
 
ROSTERS ta' OTTUBRU 2017
 
Roster ta' servizz liturġiku (Ħadd)
Roster ta' servizz liturġiku (Jiem Ferjali)

 

PROGRAMM KUMMISSJONI FAMILJA - TARXIEN  2017

 

Dwar il-Parroċċa ...

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċa

Ħinijiet għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali

Ħinijiet tal-Uffiċju Parrokkjali

Kummissjonijiet u Għaqdiet tal-Parroċċa

Face book tal-Parroċċa

   Tagħrif dwar il-parroċċa
   Link ma' siti oħra

IL-FERĦ TAL-FAMILJA 

GĦAFAS

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


AKTAR LINKS

 

Il-Ġimgħa 10 ta' Novembru - Serata Mużiko-Letterarja - Knisja

RIFLESSJONIJIET FUQ IL-QARI MQADDES TAL-SEBA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA 

 

 

Ħruġ ta' sett bollol kommemorattivi tal-Anniversarju tal-Parroċċa

(applikazzjoni     applikazzjoni     applikazzjoni)

________________

MA OMMI MARIJA NIMXI BIL-KURAĠĠ

Seminar għal Kulħadd

Muzew is-Siggiewi

19 ta' Ottubru

 

100 Sena Minn Fatima

13 ta' Ottubru fil-Knisja ta' Sant' Antnin Rahal Gdid u San Giljan

   
 
 
 
       

ħ