Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Dwar il-Parroċċa ...

Avviżi tal-parroċċa

Ħinijiet tal-quddies fil-parroċċa

Kalendarju ta’ attivitajiet parrokkjali

Kummissjoni Familja Programm 2014

Kummissjonijiet u Għaqdiet tal-Parroċċa

Link ma' siti oħra

Mill-istorja tal-parroċċa

Roster ta' servizz liturġiku (Ħadd)

Roster ta' servizz liturġiku (Jiem Ferjali)

Roster ta’ servizzi fil-jiem tal-Għid.

Tagħrif dwar il-parroċċa

Mill-Arkivji tal-website


Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


Paġni oħra f’dan is-Sit ...

Nawguraw Għid Qaddis lil Kulħadd.

 

Wara l-jiem tar-Randan, wasalna għall-Għid il-Kbir, l-akbar jum fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattolikagħax kif jgħid San Pawl, Kieku Kristu ma qamx mill-mewt, kieku l-fidi tagħna ma tkun tiswa xejn.

 

Ikklikkja >

 


Il-Mixja wara Ġesù lejn il-Kalvarju.

L-istazzjonijiet tal-Via Sagra joffru lill-kull waħda u kull wieħed minna l-opportunita’ li nimmeditaw il-passjoni u l-mewt u l-qawmien tal-Mulej tagħna Ġesú Kristu.  Din hija drawwa qaddisa li l-Knisja tħeġġiġna nagħmluha mhux biss fir-Randan, imma matul is-sena kollha, b’mod speċjali nhar ta’ Ġimgħa.

Fil-paġna li tista’ tidħol fiha minn hawn, tista' ssib filmat qasir dwar kull stazzjoni tal-Via Sagra.  Minħabba l-importanza ta’ din id-devozzjoni fil-ħajja tan-nisrani, qed nipprovdu ukoll link permanent fuq ix-xellug ta’ din il-paġna fil-kolonna Riżorsi Pastorali Importanti.

Ikklikkja >


Ħamis ix-Xirka

Il-Ħamis, 17 ta’ Aprl 2014, il-Knisja Kattolika tfakkar Ħamis ix-Xirka, il-jum li fih il-Mulej Ġesù għamel l-Aħħar Ċena mad-dixxipli tiegħu, u li matulha ħasel riġlejn id-dixxipli kif ukoll waqqaf is-Sagrament tal-Ewkaristija. 

Fil-parroċca tagħna ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika li fiha ċ-ċelebrant jaħsel ir-riġliejn ta’ tnax-il persuna.  Għalkemm dawn il-persuni f’pajjiżna soltu jkunu kollha irġiel, madankollu s-sena li għaddiet, il-Papa Franġisku ħasel riġel kemm ta’ irġiel kif ukoll ta’ nisa.

Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni, l-Ewkaristija tittieħed b’mod solenni fl-Artal tar-Ripożizzjoni, magħruf bħala s-Sepulkru fejn jibqa’ hemm saċ-ċerimonja tal-Adorazzjoni tas-Salib li ssir wara nofsinhar tal-Ġimgħa l-Kbira.

Ara aktar riżorsi >


Programm ta’ Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa

Biex inkunu ta’ għajnuna għal kull min jixtieq jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa f’xi waħda mill-knejjes tal-parroċċa tagħna ġbarnda dawn id-dettalji.

Kompli >


Ħadd il-Palm

Il-Ħadd, 13 ta’ April 2014, il-Knisja Kattolika tfakkar l-aħhar daħlu ta Ġesú f’Ġerusalemm.  Dan kien il-pass determinat tal-Mulej lejn is-siegħa tiegħu, is-siegħa li fiha kellu jkun merfugħ’l fuq mill-art biex, kif kien qal huwa stess, jiġbed lil kulħadd lejH.

Kompli >


Festa ta’ Marija Addolorata.

Il-Ġimgha, 11 ta’ April 2014, il-Knisja f’Malta tfakkar il-festa ta’ Marija Addolorata.  Is-sit tal-parroċca qed jipprovdi xi riżorsi pastorali flimkien ma’ tagħrif ieħor li jinkludi ħinijiet ta’ ċelebrazzjonijiet li ser isiru fil-parroċċa tagħna.

Ikklikkja hawn >


Rappreżentazzjonijiet u Riflessjonijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa

Huma diversi l-wirjiet, rappreżentazzjonijiet u riflessjonijiet li jsiru matul il-Ġimgħa Mqaddsa u li huma marbuta mal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt ta’ Ġesù Kristu.  Ikklikkja hawn għal dettalji ta’ uħud li ser isiru f’Ħal Tarxien.

Aktar dettalji >


Eżerċizzi Spiritwali - Randan 2014

Għal KULHADD: Għand il-patrijiet Agostinjani mill-10 sal-14 ta’ Marzu fis-6:30 pm - minn Patri Martin Mamo OFM Cap.

Għall-MIŻŻEWĠIN U L-ĠENITURI:  Fil-knisja parrokkjali mis-17 sal-21 ta’ Marzu fis-7:00 pm - minn P. Joe Buttigieg OFM Cap.

Għar-ROMOL U L-ANZJANI:  F’San Bert mis-17 sal-21 ta’ Marzu fid-9:30 am - mill-Kan. Karm Busuttil.

Għal KULHADD:  Għand il-patrijiet Agostinjani mill-24 sat-28 Marzu fid-9:00 am - mill-Kan. Simon Sciberras.

Għal KULHADD:  Fil-knisja ta’ Kristu Rxoxt (l-Erwieh) mill-24 sat-28 ta’ Marzu fil-quddiesa tas-6:15 pm - minn Mons. Gużepp Mifsud Bonnici.

Għal KULHADD:  Fil-knisja parrokkjali mill-31 ta’ Marzu sal-4 ta’ April fis-7:00 pm - mill-Kan. Vincent Cachia

Għaz-ŻGĦAŻAGĦ:  Dettalji aktar ‘il quddiem