Email parrocca.tarxien@maltadiocese.org

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

 

 

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

 

 

 

 

 

Audio ta' l-ewwel Jum tan-Novena - JUM  L-GĦAQDIET SOĊJALI -  ċelebrant - il-Kappillan Dun Michael Bellizzi - priedka minn Dun Karm Mercieca   

----------------------

audio tat-tieni Jum tan-Novena - JUM L-OPERATURI PASTORALI, KUIMMISSJONIJIET U VOLUNTIERA - quddiesa iċċelebrata minn Dun Victor Shields MMSP (anniversarju tal-ħamsin sena mill ordinazzjoni saċeredotali) u Fr Michael Bellizzi Kappillan - priedka Dun Karm Mercieca --------------------------

audio tat-tielet jum tan- Novena - JUM L-EMIGRANTI, BENEFATTURI U TARXIENIZI LI JGĦIXU BARRA MIR-RAĦAL -  quddiesa iċċelebrata minn Dun Simon Sciberras u Dun Michael Bellizzi - priedka minn Dun Karm Mercieca                           -------------------

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ħ