Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 


Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...

lT-TNEJN U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

  GHAX RIED HU, IL-MULEJ WILIDNA BIL-KELMA TAL-ĦAJJA

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma l-omelija


ll-WIEĦED U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

  "IL-KLIEM LI JIENA GĦIDTILKOM HUWA SPRITU U ĦAJJA. INTI GĦANDEK IL-KLIEM TAL-ĦAJJA TA' DEJJEM"

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma l-omelija


l-GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

Minn jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa fija u Jiena fiħ .   

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

aktar tard


FESTA TA' SANTA MARIJA  -

TLUGĦ FIS-SEMA TA' MARIJA BIR-RUĦ U L-ĠISEM.

ara l-pagna


ID-DSATAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)  

Jien hu il-Ħobz il-ħaj li niżel mis-sema .   

Aqra il-Kelma ta' Alla għall-Jum il-Mulej u isma riflessjonijiet

Tat-tmienja nieqes kwart fil-Parroċċa. - l-Omelija mill-quddiesa tal-llum

isma audio


IT-TMINTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

intom emmnu f'dak li baghat il-Mulej

isma l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

 

Tat-07.45am fil-Parroċċa -  l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio

IS-SBATTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

Mulej għamel li nifraħ b'dak kollhu li tagħtini

isma l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

 


IS-SITTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA (B)

Kienu qishom nagħaġ mingħajr ma għandhom ragħaj

aqra l-Kelma tal-Mulej għall-llum u isma riflessjonijiet

Tat-07.45am fil-Parroċċa -  l-Omelija mill-quddiesa tal-llum.   isma audio


 

ħ