Email parrocca.tarxien@maltadiocese.org

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

KNISJA TAL-AGOSTINJANI ĦAL TARXIEN

 
 
 

ASSEMBLEA

PARROKKJALI

2016 - X'ingħad?

TALB TAL-BIDU kongregazzjoni
 INTRODUZZJONI Fr Michael Kappillan
XI TFISSER PARROĊĊA Fr. Michael Kappillan
L-ISTORJA TA ĦAL TARXIEN kitba ta' Joe A Farrugia. 
RENDIKONT TAS-SENA Fr. Michael Kappillan
IL-PROĠETT EXTEND - AGOSTINJANI Fr Alan Scerri - Pirjol
ĦIDMA PASTORALI 2016 ERWIEĦ Fr. Simon Sciberras - Rettur
ĦIDMA PASTORALI 2016 PARROĊĊA Fr Michael Kappillan
X'SAR MINN DAK LI NTQAL FL-ASSEMBLEA 2015 Marvic Debono - segretarja KPP
RENDIKONT MANUTENZJONI KNISJA PARROKKJALI Sur Joe debono- voluntier
IL-PROĠETT TAĊ-ĊIRKOLU Perit Daniel Pace
TALB TA' L-GĦELUQ kongregazzjoni

 

   

KNISJA AGOSTINJANI ĦAL-TARXIEN.  

2 ta' Diċembru 2016

INAWGURAZZJONI TAL-PROĠETT EXTEND MILL-PRESIDENT TA' MALTA MARY LOUISE COLEIRO PRECA -

 
 

 

 

 

   

ħ