Email parrocca.tarxien@maltadiocese.org

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

 

 

 

 

 

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

 

 

 

   
 IS-SEBA ĦADD TAS-SENA

ASSEMBLEA PARROKKJALI

TALB TAL-BIDU
 INTRODUZZJONI
XI TFISSER PARROĊĊA
L-ISTORJA TA ĦAL TARXIEN
RENDIKONT TAS-SENA
IL-PROĠETT EXTEND - AGOSTINJANI
ĦIDMA PASTORALI 2016 ERWIEĦ
ĦIDMA PASTORALI 2016 PARROĊĊA
X'SAR MINN DAK LI NTQAL FL-ASSEMBLEA 2015
RENDIKONT MANUTENZJONI KNISJA PARROKKJALI
IL-PROĠETT TAĊ-ĊIRKOLU
TALB TA' L-GĦELUQ
 
 
 
 

ħ