Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...

Il-Qari tal-Quddies għat-29 Ħadd matul is-Sena.

Il-ġrajja tal-Vanġelu tal-Ħadd, 19 ta’ Ottubru 2014, hija waħda li nafuha lkoll.  Fiha Ġesù jgħid lil dawk ta’ quddiema, “Agħtu lil Alla dak li hu ta’ Alla u lill Ċesri dak li hu ta’ Ċesri.”  B’dan il-kliem, Ġesmhux qed jgħidilna biex nippruvaw naqdu żewġ sidien, jew li nilħqu kompromessi bejn Alla u d-dinja, imma biex waqt li nkunu l-ewwel u qabel kollox qaddejja fidili ta’ Alla, aħna għandna nkunu wkoll ċittadini tajbin ta’ pajjiżna.

Kompli >


RUŻARJU FIL-BERAH

IL-LEĠJUN TA’ MARIJA

jistieden lill-familju għal

Rużarju Flimkien

nhar il-Ġimgħa, 17 ta’ Ottubru  fis-6.00 pm f’Joanne Gardens.

 Ejja itlob magħna


Il-Qari tal-Quddies għat-28 Ħadd matul is-Sena.

F’din il-paġna tista’ ssib il-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, 12 ta’ Ottubru flimkien ma filmat qasir minn Dun Pawl Camilleri b’riflessjoni dwar dan il-qari.  Kompli >


Lectio Divina fil-Kappella ta' San Bert.

It-Tnejn, 6 ta' Ottubru 2014, se jerġgħu jibdew il-laqghat tal-Lectio Divina.  Dawn huma mumenti ta’ riflessjoni u opportunita għal tiġdid spiritwali.  Se jsiru fil-Kappella ta’ San Bert kull nhar ta' Tnejn, bejn is-7.00 u t-8.00 pm. Min jattendi hu mitlub iġib il-Bibbja miegħu. 

Ara l-programm >


Kull wieħed minnkom jeħtieġ isir profeta - E Spark 72 Ottubru 2014

Oscar Romero – L-Arċisqof maqtul li għadu jgħix! L-Arċisqof Oscar Romero twieled fi Ciudad Barrios,

El Salvador, fl-1917. Ta’ 25 sena, fl-1942 ġie ordnat saċerdot u kkonsagrat Arċisqosf ta’ San Salvador fl-1977. Huwa ħabb lill-Knisja u lill-poplu afdat f’idejh u dan ġegħlu ma jkunx aċċettat bħala wieħed tal-qalba min-nies tal-poter.

Kompli aqra …


Programm ta’ Katekeżi għat-Tfal, 2014-2015

Għal stampa akbar tal-programm, ikklikkja hawn jew fuq din it-tabella ta’ taħt.


Fr Michael Bellizzi Kappillan ta’ Ħal Tarxien.

Is-Sibt, 16 ta' Awwissu 2014: Fl-avviżi tal-parroċċa ta’ tmiem il-gimgħa tħabbar illi l-Kappillan il-ġdid li ser jibda l-ħidma pastorali magħna fi ftit jiem oħra huwa Fr Michael Bellizzi. Huwa twieled Ħaż-Żabbar fl-4 ta’ Novembru 1970 u kien ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 1997.  Dakinhar kien ġie ordnat ukoll il-kappillan preżenti Fr Reuben Deguara. Għaxar snin ilu,  Fr Michael kien  ġie maħtur minn Monsinjur Arċisqof Ġużeppi Mercieca bħala Direttur Nazzjonali tal-Vokazzjonijiet.

F’isem id-direzzjoni ta’ dan is-sit, aħna wkoll nagħtu merħba mill-qalb lil Fr Michael u nwegħduh it-talb u l-kollaborazzjoni sħiħa tagħna fil-ministeru ġdid tiegħu fostna.  Jalla l-Mulej Alla jkompli jagħtih il-grazzja tiegħu biex huwa jkun ragħaj skont il-qalb Tiegħu u biex jimxi dejjem fuq il-passi tar-Ragħaj it-Tajjeb tagħna Sidna Ġesù Kristu.

Ara l-istqarrija tal-Kurja dwar il-ħatra ta' Fr Michael >

Il-Kappillan il-ġdid Fr Michael Bellizzu u l-Viċi Fr Leonard Mintoff flimkien ma' Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona OP fil-Kappella tas-Seminarju.