Email parrocca.tarxien@maltadiocese.org

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

 

 

PROGRAMM FIL-KNISJA PARROKKJALI DIĊEMBRU KNISJA AGOSTINJANI KNISJA TAL-ERWIEH
Ħamis 15 06:30pm Novena tal-Milied - janimaw il-Kunsill Pastorali Parrokkjali Jum ir-Rikonciljazzjoni

06:00pm quddiesa bl-omelija fejn issir celebrazzjoni penitenzjali u s-sagrament tal-Qrar

 
Ġimgħa 16 06:30pm Novena tal-Milied - janimaw il-Kummissjoni Djakonija Jum it-Tfal

06:00pm quddiesa bl-omelija

06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena

mill-5:45pm Celebrazzjoni penitenzjali bil qrar u quddies

Is-Sibt 17 06:00pm Novena tal-Milied - tesserament Azzjoni Kattolika u ZAK ir-4 Hadd tal-Avvent 06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Ħadd 18 10:15am 4 Ħadd tal-Avvent - quddiesa għat tfal bit-tberik tal-Bambini   06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Ħadd 18 05:30pm Novena tal-Milied - janimaw il-Kor Magnificat ir-4 Hadd tal-Avvent 06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Tnejn 19 06:30pm Novena tal-Milied - janimaw il-Fokolarini u Legion of Mary 5 Jum tan-novena

06:00pm quddiesa bl-omelija

06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Tlieta 20 06:30 Novena tal-Milied - janimaw il-Fratellanzi Jum il-Helpers u l-Operaturi Pastorali tal-Knisja

06:00pm Quddiesa bl-omelija

06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Erbgħa 21 06:30pm Novena tal-Milied - janimw il-Prayer Group Jum l-Anzjani

06:00pm quddiesa bl-omelija

06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Ħamis 22 06:30pm Novena tal-Milied - janimaw il-Kummissjoni Familja Jum Marjan

06:00pm quddiesa bl-Omelija animat mill-membri tal-Legjun ta Marija

06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Ġimgħa 23 06:30pm Novena tal-Milied - Jum it-tfal jum it0talb ghal Vokazzjonijiet Agostinjani  

06:00pm quddiesa bl-omelija

06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Sibt 24 05:00pm quddiesa : Purċissjoni tal-Museum tibda mill-Museum u tispicca il museum   06:50 am Kurunella tal-Bambin Gesu:                                 07:00 am Quddiesa tan-Novena
Sibt 24 11:00pm tibda Valja tal-Milied bil-Priedka tat-tifel u tifla u quddiesa solenni tal-Milied f'00:00am 06:30pm quddiesa bl-omelija 11:00pm Pageant tal-Milied 12:00am quddiesa Koncelebrata 06:15pm quddiesa tal-vgili tal-Milied

11:00pm velja tal-Milied bil-priedka u purcissjoni tal-Milied

Ħadd 25 10:15am quddiesa speċjali animata għat-tfal quddies fis-07:00am, 8:30am u 10:00am quddies fid-09:00 u 10:30am
Ħamis 29 06:30pm Kwaranturi  jingħġata l-mandat lill-ministri tal-liturġija    
Ġimgħa 30 06:30pm Kwaranturi    
Sibt 31 06:00pm adorazzjoni Ewkaristika u quddiesa bil-kant tat Te Deum 06:30pm quddiesa bit-Te Deum 08:30pm ikla (ara reklam fuq) Mill-5:00pm adorazzjoni u fis--6:15pm quddiesa tal-ahhar tas-sena
Hadd 1     quddies fis 7:00am, 8:00am u 10:00am (filghaxija ma jkunx hemm) quddies 9:00am bil-priedka tat-tifel;  10:30am quddiesa
Hadd 8       8:15am quddiesa tat-tfal  10:30 am quddiesa tal-Epifanija u ripozizzjoni tal-Bambin

 

   
 

ASSEMBLEA PARROKKJALI

TALB TAL-BIDU
 INTRODUZZJONI
XI TFISSER PARROĊĊA
L-ISTORJA TA ĦAL TARXIEN
RENDIKONT TAS-SENA
IL-PROĠETT EXTEND - AGOSTINJANI
ĦIDMA PASTORALI 2016 ERWIEĦ
ĦIDMA PASTORALI 2016 PARROĊĊA
X'SAR MINN DAK LI NTQAL FL-ASSEMBLEA 2015
RENDIKONT MANUTENZJONI KNISJA PARROKKJALI
IL-PROĠETT TAĊ-ĊIRKOLU
TALB TA' L-GĦELUQ
 
   

 

 

 

   

ħ