AVVIZI TAL-PARROCCA mill-Hadd 11 ta' Frar 2018

 

 

 

Il-Kanonku, Rev Fr Simon Sciberras ser jikkoncelebra il-quddiesa ta' Ringrazzjament lil Alla fi tmiem tal-hidma Pastorali tieghu fosta, bhala Rettur tal-Knisja tal-Erwieh,   nhar is-Sibt 17 ta Frar fis-06:15pm fil-Knisja tal-Erwieh stess.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSTERS ta' FRAR 2018
Roster ta' servizz liturġiku (Ħadd)
Roster ta' servizz liturġiku (Jiem Ferjali)

 

 
 

 

 

 

 

 

Programm tal-Kunsill Parrokjali Familji Tarxien

Dwar il-Parroċċa ...

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċa

Ħinijiet għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali

Ħinijiet tal-Uffiċju Parrokkjali

Kummissjonijiet u Għaqdiet tal-Parroċċa

Face book tal-Parroċċa

   Tagħrif dwar il-parroċċa
   Link ma' siti oħra

IL-FERĦ TAL-FAMILJA 

GĦAFAS

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


AKTAR LINKS

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 
       

 

ħ