L-Arċipriet Fr Christopher Ellul    

Il-Festa tal-pussess ta'  Fr Chris bħala Arċipriet tal-Parroċċa, ser issir l-Ġimgħa 25 ta' Mejju.

 

 PRIMA MESSA - FR BERNARD MICALLEF

Nhar il-Ġimgħa 4 ta' Mejju, fis-06:30pm , Fr Bernard Micallef ser jagħmel l-Ewwel Quddiesa Solenni bħala ringrazzjament lil Alla għas-sejħa li għamilu.

 

 

 

 

 

 

AVVIZI TAL-PARROCCA mill-Hadd 22 ta' APRIL 2018

 

ROSTERS  LETTURI APRIL 2018
Roster ta' servizz liturġiku Ħdud
Roster ta' servizz liturġiku - Matul Il-ġimgħa

 

Programm tal-Kunsill Parrokjali Familji Tarxien

Dwar il-Parroċċa ...

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċa

Ħinijiet għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali

Ħinijiet tal-Uffiċju Parrokkjali

Kummissjonijiet u Għaqdiet tal-Parroċċa

Face book tal-Parroċċa

   Tagħrif dwar il-parroċċa
   Link ma' siti oħra

IL-FERĦ TAL-FAMILJA 

GĦAFAS

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


AKTAR LINKS

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 
       

 

ħ