Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...


JIEN HU R-RAGĦAJ IT-TAJJEB

Il-Kelma tal-Mulej, riflessjoni u ħsieb

għar-4 Ħadd ta' żmien l-Għid.

       .........kompli araĦAJJA ĠDIDA FL-ISPIRTU -   Il-Prayer Group ta' Tarxien qiegħed jorganizza sensiela ta' taħdidiet f'seminar li jwassal għal-Magħmudija fl-Ispirtu.   

Dawn it-taħdidiet qiegħedin isiru fil-Kappella ta' San Bert kull nhar ta' Erbgħa.

Bil-permess qiegħdin nirriproduċu recordings ta' dawn it-taħdidiet .    għafas hawn .  nkomplu nżidu kull ġimgħa .       ħajr:  Connie Saliba.


It-3 Ħadd tal-Għid - 19 ta' April - 

Għaliex tħawwadtu? Jiena Hu!

kompli aqra


l-Avviżi tal-Parroċċa għall-ġimgħa li tibda l-Ħadd 19 ta' April 2015, issibhom fin-naħa tax-xellug.

NOTA:

Nitolbukom skuza li għal dawn l-aħħar ġimgħat, il-website tal-parroċċa ma kienetx qiegħda tiġi aġġornata regolarment.  Dan kien dovut għal raġunijiet personali u qiegħdin nippreparaw sabiex nerġu' nkomplu bis-servizz malajr kemm jista jkun - possibilment dal-weekend.

Nieħdu din l-okkazzjoni sabiex intennu li l-għan tal-website tal-Parroċċa hu li jkun ta' servizz li jgħin lill-Komunita' Nisranija, twassal l-Kelma ta' Alla u dak kollhu li jgħin biex dan isir.  

Hija x-xewqa tagħna li jkun hemm aktar kontribuzzjoni diretta minn individwi u minn kull Zona tal-Parroċċa ta' Ħal Tarxien, għax fuq kollox din hi l-website ta' kull Nisrani Tarxieniz.   

Kull minn jkollu xi kontribuzzjoni, artiklu, recording, video, avviz li  jaqbel ma dan l-għan u li jixtieq jaqsam mall-komunita fuq din il-website, jekk joġgħbu jikitbilna fuq:  ausall95@gmail.com   jew jkellem lill-Kappillan jew il-Viċi.

grazzi. 

ħ