INKUNU LKOLL ĦAĠA WAĦDA

 

 

_______________________________________

 

 

 

AVVIZI TAL-ĠIMGĦA LI TIBDA L-ĦADD 15 ta' LULJU 2018

ROSTERS GĦAX-XAHAR TA' LULJU 2018

Roster għall-letturi u annimaturi:  matul il-ġimgħa

Roster għall-letturi u annimaturi:  Ħdud

____________________________________________

PROGRAMM FESTA MADONNA TAD-DUTTRINA

I

Il-Ħadd 15 ta’ Lulju : Jum il-festa tal-Madonna tad-Duttrina.

Fis-6.00am Quddiesa letta

Fis-7.45am Quddiesa li tibda bil-kant tal-Lawdi – Tifħir lil Alla fi sbieħ il-Jum.

Fid-10.15am Konċelebrazzjoni Solenni ppreseduta W.R. Arċipriet ta’ Ħal Tarxien Dun Chris Ellul. Wara l-Evanġelu, Ir-Rev. Patri Aaron Zahra O.P. jinseġ il-paniġierku lil Ommna Marija Santissima taħt it-titlu tad-DUTTRINA.

Fil-5.30pm Quddiesa tal-ħin bl-Omelija.

Fis-6.30pm Għasar solenni tal-Madonna u Salve Regina.

Fis-6.30pm Il-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun tibda marċ minn Triq Anġlu Mangion u tkompli fi Triq il-Madonna tad-Duttrina, Triq il-Knisja, Triq il-Palma, Triq il-Kbira sa quddiem il-knisja fejn fil-ħruġ tal-purċissjoni tilqa’ l-vara b’innijiet Marjani, Ave Maria u l-Innu Popolari – L-Isbaħ Fjuri. L-Għasar u l-purċissjoni se jkunu mmexxija mill- Arċipriet Dun Chris Ellul.

Fis-7.00pm Toħroġ il-Purċissjoni bl-istatwa artistika u devota tal-Madonna tad-Duttrina xogħol Ġlormu Darmanin fl-1877. Kif toħroġ il-vara tingħata tislima lill- Madonna permezz ta’ qari ta’ poeżija. Il-purċissjoni tgħaddi minn Misraħ is-Suq, Triq Paola, Vjal Simmons, Triq Santa Marija u Triq il-Kbira akkumpanjata bir-reċita tar-Rużarju, talb u Kant Marjan. Minn ħdejn il-Kappella ta’ San Bert il-purċissjoni tiġi akkumpanjata Aux Flambeux sal-pjazza tal-knisja.

Programm tal-Kunsill Parrokjali Familji Tarxien

Dwar il-Parroċċa ...

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċa

Ħinijiet għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali

Ħinijiet tal-Uffiċju Parrokkjali

Kummissjonijiet u Għaqdiet tal-Parroċċa

Face book tal-Parroċċa

   Tagħrif dwar il-parroċċa
   Link ma' siti oħra

IL-FERĦ TAL-FAMILJA 

GĦAFAS

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


AKTAR LINKS

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 
       

 

ħ