Email parrocca.tarxien@maltadiocese.org

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

 

 

 

 

 

il-Gimgħa 24 ta'Marzu:  Quddiesa Solenni mmexxija mill-Isqof Emeritu Mons Pawl Cremona; Is-Sibt 25 ta; Marzu, Bidu taz-zjara Frangiskana fil-Parrocca;  il-Ħadd 26 ta' Marzu Pellegrinagg Marjan
 
ROSTERS ta MARZU 2017
Roster ta' servizz liturġiku (Ħadd) roster hdud pdf.pdf
Roster ta' servizz liturġiku (Jiem Ferjali) roster ferjali pdf.pdf
 

Dwar il-Parroċċa ...

    Kalendarju ta’ attivitajiet parrokkjali

 

 PROGRAMM KUMMISSJONI FAMILJA - TARXIEN  2017

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċa

 Ħinijiet għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali

Ħinijiet tal-Uffiċju Parrokkjali

Kummissjonijiet u Għaqdiet tal-Parroċċa

Face book tal-Parroċċa

    Tagħrif dwar il-parroċċa
   Link ma' siti oħra

IL-FERĦ TAL-FAMILJA 

GĦAFAS

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

 

 ISMA IL-PREZENTAZZJONI TAT-TFAL LI ATTENDEW L-EZERCIZZI F'DAR NAZARET

   
għafas fuq il-link biex tisma r-riflessjoni minn Fr Rene Camilleri

waqt l-Ezercizzi għall-familja f'Dar Nazaret.

I1. IT-TEZOR LI GĦANDNA FIL-FUĦĦAR - Il-Grazzja tal-Fidi llum
2.  JIEN FEJN NINSTAB FIL-FIDI TIEGĦI? Qiegħed prezenti jew assenti?
3.  IL-KALKOLI (RESPONSABILTAJIET)TAGĦNA DWAR IL-FIDI, RRIDU NAGĦMLUHOM BIL-GĦAQAL, ĠUSTIZZJA, QAWWA U QIES
4.  IL-FIDI RRIDU NKABBURUHA PERSONALI PERO TRID ISSIR PUBBLIKA (bl-imgieba taghna fil-ħajja personali u pubblika)
5. INFITTEX NIMLA R-RIZORSI TIEGHI, ĦALLI NSIBHOM META NIĠI BZONNHOM, ISSA F'ĦAJTI
 

 

   
 

PROGRAMM TA' LAQGĦAT AZZJONI KATTOLIKA - MARZU u APRIL 2017

il-laqgħat isiru f'Dar Nazaret fid-09:15am kafe' u fid-09:30am il-laqgħa
 
22 ta' Marzu - NGĦIXU L-IVA TA' MARIJA - il-Kappillan Fr Michael Bellizzi
23 ta' Marzu - SKOLA TAL-APPOSTOLAT - (dan l-event ikun il-Furjana)
29 ta' Marzu - ADORAZZJONI FIL-PARROĊĊA - Superjur Joe Fenech S.D.C.
5 ta' April - IL-LIZAR TA KRISTU - Fr Savio Vella S.D.B.
12 ta'April -ĦSIBIJIET FUQ IL-BIBBJA - il-Kumitat
20 ta April - SKOLA TAL-APPOSTOLAT - (dan l-event ikun il-Furjana)
27 ta' April - Sta Katarina ta' Siena -
 
 
 
 
 
 

ħ