Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 

Wara li jitneħhew min din il-paġna, l-avviżi u links oħra passati tista’ tibqa’ ssibhom “Mill-Arkivju tal-Website”. Hemm link fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. ...


 

Nizel Hu biex nogħla Jien.   

Iben Alla sar Bniedem biex lili jurini t-triq tas-Salvazzjoni.  Jien qiegħed naghti kaz Tiegħu?   Jien qiegħed nagħti eżempji lill-oħrajn ħalli anke huma jkunu jafu lil Ġesu?   komplu aqra l-Kelma ta' Alla u isma r-riflessjonijiet


Ħoss il-veru Ferħ tal-Milied billi tersaq aktar lejn il-Veru Ferħ - Ġesu

Aqra l-programmi fil-Knisja Parrokkjali u fil-Knisja tal-Erwieħ u ħu sehem attiv fihom .  għafas din il-link   14_programmilied.htm


ara l-feature ghafas hawn


 Inkunu xhida għad-Dawl

"Jien hu d-Dawl...."  "Ġwanni ma hux id-Dawl imma ġie biex jixhed għad-Dawl."  Aħna bħal Ġwanni nridu nkunu...xhida għad-Dawl.  Kif?  "Ixxekklux l-Ispirtu..it-tajjeb zommuħ u warrbu kull xorta ta' ħażen (San Pawl).. komplu aqra l-Kelma ta' Alla u isma r-riflessjonijiet

 


ĦEJJU T-TRIQ GĦALL-MULEJ

F'dan it-tieni Ħadd tal-Avvent, il-qari kollhu jurina kemm u kif għandna nippreparaw ruħna għall-laqgħa tagħna mal-Mulej.  San Pawl jgħid: " Jasal, tabilħaqq, Jum il-Mulej..ladarba kollox għandu jintemm, araw kif għandkom iġġibu ruħkom...qisu li jsibkom fis-sliem, bla tebgħa u bla dnub."      kompli aqra l-Kelma tal-Mulej u isma' riflessjonijiet


is-Sibt 13 ta' Diċembru

KNISJA TA' KRISTU RXOXT (TA' L-ERWIEĦ)

50 Sena Anniversarju mit-tqegħid ta' l-ewwel ġebla mill-E.T. Mons. Mikiel Gonzi Arċisqof

12 Sena anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja mill-E.T. Mons Ġuzeppi Mercieca Arċisqof ta' Malta.

ara l-poster


Kunu għajnejkom miftuħa, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Mela ishru,  għa x ma tafux meta jiġi Sid id-dar. 

Li tishar ifisser li toqgħod attent għal meta l-iMgħallem jafdalek xogħol u jitlob aktar minnek (aktar hin - sahra).   Jien għandi ħila u kuraġġ naħdem aktar għal Ġesu.

San Pawl jgħid li " m'intom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dehra ta' Sidna Ġesu Kristu"

  Aqra l-Kelma ta' Alla u isma riflessjonijiet

 

 

 

 


Bidu ta' Ħidma Pastorali ta' Fr Michael Bellizzi fil-Parroċċa tagħna

Il-Ħadd, 16 ta' Novembru 2014

Fl-4:30pm jingħad l-Għasar għand is-Sorijiet tal-Karità.

Fil-4:50pm: Jibda l-korteo mingħand is-Sorijiet mill-bieb li hemm fi Triq Tarxien u jitla' minn Triq Paola sal-Knisja.

Fis-5:40pm: Il-korteo jasal il-knisja parrokkjali.

Fis-5:50pm: Jasal Mons Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P.

Fis-6:00pm: Tibda l-konċelebrazzjoni u l-għoti tal- pussess.

Wara kulħadd huwa mistieden jattendi għal riċeviment ġo Dar Nazaret.

Ara aktar dettalji >


Inti tħaddimhom it-talenti tiegħek?

Fil-Liturġija tal-Ħadd, 16 ta’ Novembru, il-Knisja preżentatilna il-parabbola tat-tatenti.  Kulħadd mogħti xi talent jew ieħor.  Inti taf x’talenti għandek? Taf li dawk għad trid tagħti kont x’għamilt bihom?

Kompli >Żewġ Djakni ġodda mill-parroċċa tagħna

Nhar il-Ħadd, 9 ta` Novembru 2014, erba’ Seminaristi u Kapuċċin ser jkunu ordnati djakni mill-Isqof Monsinjur Charles J Scicluna, waqt quddiesa li tibda fis-6:00 pm fil-parroċċa ta` Kristu Re, Raħal Ġdid ... ara aktar dettalji.


F`Malta u f`Għawdex hawn kliniċi li jiggwiddaw koppji fl-użu tal metodu ta’ Prokreazzjoni Naturali.   Barra l-Isptar Ċentrali ta` Għawdex, hemm ġranet kull gimgha fejn dan is-servizz qieghed jiġi offrut fil-Bereġ ta` B`kara u Ħal-Qormi.


L-Għid tal-Erwieħ - Festa tal-ħajja mhux tal-mewt

Wara li fl-1 ta’ Novembru l-Knisja tfakkar il-Qaddsin Kollha, l-għada tfakkarna wkoll l-Erwieħ tal-Insara li ħallew dinil-ħajja biex jgħaddu għal ħajja oħra.  B’hekk fit-2 ta’ Novembru aħna l-kattoliċi ma nagħmlux il-festa tal-mejtin jew tal-mewt, imma l-festa ta’ dawk li qabilna għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem. Dan jistona ferm minn dawk li f’dawn il-jiem jiffesteġġaw il-mewt, u forsu wkoll libbsu lil uliedhom żgħar b’kostumi ta’ skeletri.  X’ironija meta nisrani minflok il-ħajja jiffesteġja l-mewt!

Kompli >


Assemblea Parrokkjali f'Santa Luċija

L-Assemblea parrokkjali din is-sena se ssir bħala Unità, flimkien mal-parroċċi ta’ Paola Kristu Re, Paola Lourdes, S. Lucija u Luqa. Dan ikun ħin biex naqsmu esperjenzi komuni u nfittxu soluzzjonijiet pastorali flimkien.  Se jkun hemm trasport provdut minn ħdejn il-Knisja Parrokkjali fis-7:00pm.  L-attività tispiċċa sad-9.30pm.  Min hu interessat u għandu bżonn trasport mitlub javża fis-sagristija.

Aktar dettalji >


Lectio Divina fil-Kappella ta' San Bert.

It-Tnejn, 6 ta' Ottubru 2014, se jerġgħu jibdew il-laqghat tal-Lectio Divina.  Dawn huma mumenti ta’ riflessjoni u opportunita għal tiġdid spiritwali.  Se jsiru fil-Kappella ta’ San Bert kull nhar ta' Tnejn, bejn is-7.00 u t-8.00 pm. Min jattendi hu mitlub iġib il-Bibbja miegħu. 

Ara l-programm >


Kull wieħed minnkom jeħtieġ isir profeta - E Spark 72 Ottubru 2014

Oscar Romero – L-Arċisqof maqtul li għadu jgħix! L-Arċisqof Oscar Romero twieled fi Ciudad Barrios,

El Salvador, fl-1917. Ta’ 25 sena, fl-1942 ġie ordnat saċerdot u kkonsagrat Arċisqosf ta’ San Salvador fl-1977. Huwa ħabb lill-Knisja u lill-poplu afdat f’idejh u dan ġegħlu ma jkunx aċċettat bħala wieħed tal-qalba min-nies tal-poter.

Kompli aqra …


Programm ta’ Katekeżi għat-Tfal, 2014-2015

Għal stampa akbar tal-programm, ikklikkja hawn jew fuq din it-tabella ta’ taħt.