VIA SAGRA
       
introduzzjoni l-Ewwel Stazzjoni it-Tieni stazzjoni it-Tielet Stazzjoni
       
ir-Raba Stazzjon il-hames stazzjon is-Sitt Stazzjon is-Seba` Stazzjon
       
it-Tmien Stazzjon it-Disa` Stazzjon L-ghaxar Stazzjon il-Hdax lis- Stazzjon
       
it-Tlettax lis- Stazzjon L-erbatax Stazzjon it-Hmistax lis-Stazzjon tmiem tal-Via Sagra
hajr Dun Pawl Camilleri u l-parrocca tal-Iklin